Polityka Ochrony Danych Osobowych Twoje Dane Osobowe - klauzula informacyjna KLAUZULA - UMOWA/ REALIZACJA USŁUGI - KLIENT INDYWIDUALNY LUB GRUPOWY Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: · administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży Wymarzone Wakacje · Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Art. 6 ust 1 lit f - działania marketingowe · odbiorcy: agent i inne podmioty biorące udział w realizacji usługi turystycznej. · jeśli impreza turystyczna organizowana będzie na terenie państwa trzeciego dane osobowe mogą być (w zależności od przepisów wjazdowych danego państwa) udostępnione służbom granicznym i innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (hotel, linie lotnicze itp.) · Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od podpisania umowy · Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, · Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, · Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. · Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. · podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi;

Twoje Dane Osobowe - klauzula informacyjna

KLAUZULA - UMOWA/ REALIZACJA USŁUGI - KLIENT INDYWIDUALNY LUB GRUPOWY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

·         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Biuro Podróży Wymarzone Wakacje

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Art. 6 ust 1 lit f - działania marketingowe

·         odbiorcy: agent i inne podmioty biorące udział w realizacji usługi turystycznej.

·         jeśli impreza turystyczna organizowana będzie na terenie państwa trzeciego dane osobowe mogą być (w zależności od przepisów wjazdowych danego państwa) udostępnione służbom granicznym i innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (hotel, linie lotnicze itp.)

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od podpisania umowy

·         Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

·         Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·         Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

·         Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

·         podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi;